เพราะบ้านมือสอง เป็นอีกทางเลือกของคนอยากมีบ้าน แต่มีเงื่อนไขในชีวิตบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ การเลือกทำเลที่ตั้ง ตลอดจนความต้องการที่จะได้เห็นสภาพแวดล้อม เพื่อนบ้าน ในขณะที่บางคนอาจต้องการซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าหรือทำกำไรในอนาคต

บ้านมือสองจะถูกสร้างก่อนบ้านใหม่ๆ จึงได้โอกาสจับจองทำเลที่ดีกว่า เช่น บริเวณปากซอย ในขณะที่โครงการใหม่ๆ อาจจะเกิดขึ้นที่ท้ายซอย หรือทำเลใจกลางเมืองที่จะเกิดโครงการใหม่ๆได้ยาก ในกรณีบ้านที่ซื้อมาได้ถูกปรับปรุง และตกแต่งมาก่อนขายแล้ว ก็สามารถเข้าอยู่ได้ทันที ในขณะที่โครงการใหม่ๆ อาจต้องรอสร้างเสร็จก่อนเข้าอยู่

บ้านมือสองตรงจากเจ้าของบ้าน

การซื้อบ้านมือสองตรงจากเจ้าของบ้าน ข้อดีคือสามารถพูดคุยต่อรองราคา ตกลงค่าใช้จ่ายกับเจ้าของผ่านได้ แต่ข้อเสียคือราคาบ้านอาจจะสูง เพราะมูลค่าบ้านถูกบวกค่าตกแต่ง ต่อเติมให้สวยงามหรือพร้อมเข้าอยู่เข้าไปด้วย ซ้ำร้ายถ้าเจอขายผ่านนายหน้าก็ต้องทำใจว่าโดนบวกค่านายหน้าเข้าไปด้วยแน่ๆ

หากตกลงซื้อบ้านมือสองได้แล้ว ในกรณีไม่ขอสินเชื่อจากธนาคารและไม่มีนายหน้าเป็นตัวกลาง ไม่เพียงผู้ซื้อต้องสละเวลาเพื่อเตรียมและจัดการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อย โดยเฉพาะในการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน ยังต้องใส่ใจตรวจสอบโฉนดก่อนจ่ายเงินว่าเป็นของจริงหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ถูกหลอก

บ้านมือสองจากกรมบังคับคดี

บ้านมือสองของประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี ซึ่งเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ธนาคารที่นำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงิน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข จนถูกฟ้องยึดทรัพย์ และนำไปประมูลขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี ข้อดีคือมีโอกาสได้บ้านในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดก็จริง แต่ก็มีข้อพึงระวัง คือ ผู้อยู่อาศัยเดิมอาจไม่ย้ายออก

เพราะฉะนั้นก่อนการวางเงินประมูลบ้าน ควรไปดูบ้านจริงว่ามีใครอาศัยอยู่ในบ้านหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องเตรียมเงินให้พร้อม เพราะหากสนใจบ้านมือสองประเภทนี้ต้องวางเป็นเงินประกันซึ่งคิดตามราคาประเมิน และมีระยะเวลาในการชำระเงิน เมื่อประมูลทรัพย์ได้จะต้องนำเงินไปชำระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อทรัพย์ได้ แต่ถ้าอยู่ระหว่างการรวบรวมเงิน หรือกำลังยื่นขอสินเชื่อ ก็สามารถยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการชำระเงินได้