Tag: ไฟถนนโซล่าเซลล์

ไฟถนนโซล่าเซลล์ ประหยัดพลังงานเพราะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ไม่ต้องเดินสายไฟ

โซล่าเซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์ คือเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้งานได้ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประโยชน์จากสารกึ่งตัวนำที่คุ้นๆหูกันดีอยู่แล้วอย่าง ซิลิกอน ซึ่งเป็นธาตุที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายบนโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนกลายเป็นแผ่นบางๆที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงที่ได้รับให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟถนนโซล่าเซลล์

ไฟโซล่าเซลล์ที่ใช้กันในปัจจุบันนี้เริ่มมาจาก แผ่นโซล่าเซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1954 แต่ตอนนั้นโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพในการใช้งานเพียงแค่ 6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถใช้งานได้เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ และถูกนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ฟ้าต่างๆมากมาย เช่น หลอดไฟโซล่าเซลล์ หรือไฟสนามแสงอาทิตย์

สำหรับประเภทของไฟถนนโซล่าเซลล์ที่ใช้กันในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มโซล่าเซลล์ที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำอย่างเช่น ซิลิกอน และอีกกลุ่มคือโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้ทำมาจากซิลิกอน โซล่าเซลล์ในกลุ่มนี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบแรกมาก อยู่ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และมีราคาค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่แล้วจะไม่นำมาใช้บนโลก จะใช้กับดาวเทียมซะเป็นส่วนใหญ่เพื่อใช้ในระบบรวมแสง อาจจะมีการนำโซล่าเซลล์แบบนี้มาใช้บนโลกอยู่บ้าง แต่ก็เพียง 7 เปอร์เซ็นต์จากทั้งหมดเท่านั้น

ไฟถนนโซล่าเซลล์ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ไม่ต้องเดินสายไฟ เปิด-ปิด อัตโนมัติ สะดวกแค่ปักลงดินก็สามารถใช้งานได้ ไม่ต้องเดินสายไฟ จึงไม่รั่วไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้

สำหรับประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์จะทำงานได้ดีที่สุดในช่วงกลางวันและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ขึ้นกับความเข้มแสงที่ได้รับ เพราะตัวแปรสำคัญของกระแสไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์ผลิตได้จะแปรผันกับความเข้มแสงโดยตรง เมื่อมีความเข้มแสงมาก ก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก ไฟถนนโซล่าเซลล์ ส่วนอุณหภูมิหรือความร้อนนั้นไม่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มากขึ้นแต่อย่างใด ในทางตรงข้ามถ้าแผงโซล่าเซลล์ได้รับความร้อนมากเกินไปก็จะส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าลดลงและอายุการใช้งานของไฟโซล่าเซลล์ก็จะสั้นลงด้วย

ในปัจจุบันนี้การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำจากโซล่าเซลล์ เช่น ไฟถนนโซล่าเซลล์หรือไฟพลังงานแสงอาทิตย์จึงเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น เพราะนอกจากจะใช้แหล่งพลังงานสะอาดอย่างแสงของดวงอาทิตย์แล้ว ยังสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องยุ่งยากเดินสายไฟและสามารถเปิดปิดได้เองอัตโนมัติ จะสว่างขึ้นเมื่ออยู่ในความมืดและดับได้เองเมื่อเจอแสงสว่างหรือพลังงานไฟฟ้าที่สะสมไว้หมดลง แถมยังช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย เทคโนโลยีโซล่าเซลล์นี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่าและอยู่ในขั้นตอนที่กำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

ไฟถนนโซล่าเซลล์ สะดวกต่อการติดตั้งและใช้งาน

ไฟถนนโซล่าเซลล์ สะดวกต่อการติดตั้งและใช้งานปัจจุบันไฟฟ้าแสงสว่างบนท้องถนนนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้ว เพราะนอกจากจะลดและป้องกันการเกิดอุบติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ยังช่วยลดอาญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในที่เปลี่ยวหรือมืด ระบบผลิตไฟฟ้าแสงสว่างท้องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไฟถนนโซล่าเซลล์ เหมาะสำหรับท้องถนนที่มีความจำเป็นในการใช้ไฟให้แสงสว่าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอาญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตามถนนหรือสี่แยกที่มีการสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ข้อดีของระบบนี้คือไม่ต้องโยงสายไฟ ดังนั้นจึ่งทำให้สะดวกต่อการติดตั้งและใช้งาน อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบราคาระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์กับไฟฟ้าปรกติจะมีราคาแพงกว่าระบบไฟฟ้าปรกติถึง 2 เท่า หากติดตั้งแต่ละจุดเพียงไม่กี่ต้น เช่น ตามสี่แยก ตามจุดที่สุ่มเสี่ยงอันตราย จะทำให้ราคาทั้งระบบถูกกว่าระบบที่เดินสายไฟ

ไฟถนนโซล่าเซลล์ ใช้พลังงานจากแสงแดดเป็นหลัก ระบบเปิดปิดอัตโนมัติ มีไฟถนนให้เลือกใช้ทุกกำลังวัตต์ ไฟถนนโซล่าเซลล์ ราคาถูก ออกแบบสวยงาม ทนทาน พร้อมรับประกันสินค้าทุกชิ้น ติดตั้งง่ายนิดเดียว

ไฟถนนโซล่าเซลล์  มีหลักการทำงานเหมือนกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่เชื่อมต่อสายส่งทั่วไป

แต่จะมีข้อแตกกต่างคือไม่ต้องใช้ เครื่องแปลงไฟฟ้า(Inverter) เนื่องจากหลอดไฟที่ใช้ในระบบไฟฟ้าส่องสว่างชนิดนี้เป็นหลอด LED ซึ่งจะทำงานได้ดีกับระบบไฟฟ้ากระแสตรงหรือ DC เครื่องควบคุมที่ใช้ต้องเป็นระบบสั่งการทำงานให้หลอดไฟเปิดตอนเวลากลางคืน และปิดโดยอัตโนมัติในเวลาเช้า